TIN TỨC, THÔNG BÁO

  1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Cơ sở dữ liệu sách trực tuyến miễn phí
Cơ sở dữ liệu sách trực tuyến miễn phí
Ngô Văn Linh
Người đăng: Ngô Văn Linh
Thông báo

Nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học, bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử, 45.000 sách đi​ện tử,… (xem thêm)

Tra cứu (user: userlib, password: userlib)

Hướng dẫn sử dụng​

-----------------------------

CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay với hơn 19.000 tạp chí (13000 tạp chí toàn văn).Ngoài ra, Proquest Central còn cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn trong các lĩnh vực tâm lý học, kinh doanh, khoa học vật lý, y tế, giáo dục…(xem thêm​)

Tra cứu (user: userlib, password: userlib)

Hướng dẫn sử dụng​

-----------------------------

Thư viện điện tử cung cấp gần 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng nhất thế giới về các lĩnh vực KH&CN mũi nhọn như: CNTT, Điện tử - viễn thông, Tự động hóa, Năng lượng... đã được đăng trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo của IEEE và IET. (xem thêm)​

Tra cứu (user: userlib, password: userlib)

Hướng dẫn sử dụng​